Välkommen till Holistica Omsorg

Hos oss sker omsorgen på dina villkor där du bestämmer över den hjälp du behöver, hos oss är du chefen. Vårt arbetssätt och arbetsmetoder grundas utifrån ett holistiskt synsätt. Genom vår holistiska syn kan vi hjälpa dig till en bättre och tryggare vardag. 

För oss är det viktigt att alla människor har rätt att bli hörda och lyssnade till, därför sätter vi dig i fokus.

Omsorgshjältar

Kunder

Administrativ personal

Vårt kvalitets- och hållbarhetsarbete

För att säkerställa ett tryggt liv så arbetar vi ständigt med att förbättra och utveckla vårt kvalitets- och hållbarhetsarbete. Vi har upprättat ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och ett internt förbättringsarbete. Syftet handlar om vår omtanke kring dina behov som utförs på ett tryggt och adekvat sätt.

Vår strävan efter ständig förbättring och utveckling ska leda till att du som kund får en tryggare vardag.

Covid-19

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Vi följer myndigheternas råd och anvisningar för att förhindra smittspridningen.

Jag vill bli kund!

2 + 7 =

Translate »