Assistans för barn

 

 

Assistans för barn

Med personlig assistans hos oss får ditt barn möjligheten att leva, leka och utvecklas, precis som andra barn. Hos oss får ditt barn en individuellt anpassad assistans. Barn med olika funktionsnedsättningar ska ha möjligheten att leva som andra barn, detta är en självklarhet hos oss. Som förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan du känna dig trygg hos oss. Vi förverkligar ditt barns mål och drömmar och gör verklighet av dem

 

Förälder till ett barn med funktionsnedsättning

Vi är medvetna om att du som förälder kan tycka att det är jobbigt att ha utomstående assistenter i hemmet dygnet runt. Att ge dig som förälder möjligheten att arbeta hos ditt barn ger dig också möjligheten att få egentid med ditt barn samtidigt som det kan stärka familjebanden och ger barnet chansen till ett värdigt liv, samtidigt som barnet får växa upp tillsammans med sina familjemedlemmar.

Barnperspektivet

Det är viktigt att förstå barn. Barn fungerar inte på samma sätt som vuxna och har till viss del andra behov. Barndom handlar om att leva, leka och utvecklas, precis som andra barn. Det kallas för ett generellt barnperspektiv när man med grund i det sätter sig in i ett barns perspektiv. Men alla människor är olika och därför finns det även ett individuellt barnperspektiv. Det kan man bara förstå genom att samtala med barnet och barnets närstående. Detta implementerar vi genom hela den personliga assistansen till barnet.

Vårt arbete med assistans för barn

Vårt barnperspektiv och metod utgår från FN:s barnkonvention. Barnets bästa kommer alltid först och vi ser även till er som familj. Vi planerar assistans precis som ni vill ha den tillsammans med er föräldrar och det sätt ni anser barnet bäst kan få inflytande. Barnets personliga assistans påverkar hela familjen, barnet, föräldrar, syskon och moroch farföräldrar. Vi är flexibla och låter er bestämma vad ni tycker är bäst. Ni har rätt till inflytande i hela er personliga assistans, vilka personliga assistenter ni vill ska arbeta hos er, utbildningar, med mera.

Personliga assistenter åt barn

En personlig assistent är en resurs som finns där för att hjälpa barnet med de moment som de själva inte klarar p.g.a. sin funktionsnedsättning. Att vara personlig assistent åt ett barn ställer naturligtvis extra höga krav på assistenten för att kunna tillgodose och möta det enskilda barnets behov. Rekryteringen sker i nära samarbete med föräldrarna för din trygghets skull. Du som förälder eller anhörig kan också vara assistent till ditt barn. Inför anställning som personlig assistent till ett barn krävs alltid ett utdrag ur belastningsregistret.

ADRESS

Tungelstavägen 37 D, 137 37 Västerhaninge

TELEFON

08-122 055 60

MAIL

info@holisticaomsorg.se

Translate »