BLI KUND

 

 

Hur kan vi hjälpa dig? 

Alla som vill och har rätt till personlig assistans kan välja Holistica Omsorg som assistansanordnare, barn som vuxen, från norr till söder, vilket språk du talar, vilken diagnos du har eller hur ditt hjälpbehov ser ut. Det spelar ingen roll om du har ett assistans beslut från Försäkringskassan eller din kommun. Vi finns över hela Sverige – oavsett vart du bor löser vi din assistans och framförallt förbättrar din assistans. Oavsett om du har personlig assistans idag eller om du behöver hjälp att ansöka om personlig assistans är du välkommen att kontakta oss. Att kontakta oss kostar inget men ger dig större möjlighet att påverka samt förbättra din livssituation.

Varför välja Holistica Omsorg för personlig assistans?

 

 

Du får högsta möjliga lön och bra anställningsvillkor för dina anhöriga/ assistenter

Vi har en av branschens högsta löner och bästa villkoren. Som kund hos oss så tar vi hand om allt administrativt beträffande din assistans. Vi har återkommande kvalitetsuppföljningar och är tillgängliga per telefon alla årets dagar.

Du är delaktig i rekryteringen och väljer dina personliga assistenter

Vi hjälper dig att välja personliga assistenter utifrån dina önskemål och behov. Det kan vara någon i din familj eller någon utomstående – det är du som bestämmer. Du ska ha assistenter som du trivs med, så enkelt är det.

Du har full insyn i hur ersättningen används

Vi tycker det är viktigt att du har full insyn i hur din assistansersättning används. Du har som kund också viss möjlighet att påverka hur assistansersättningen fördelas på lönekostnader, omkostnader och utbildning etc.

Vi utbildar dina assistenter

Vi tror att grunden till en personlig assistans av högsta kvalitet ligger i kompetenta och engagerade assistenter. Därför satsar vi på utbildning av dina assistenter. Vi erbjuder alla assistenter utbildning inom hjärt- och lungräddning, förflyttningsteknik med mera. Dessutom erbjuder vi skräddarsydda utbildningar till dig som kund eller anhörig.

Stöd i kontakt med myndigheter och vårdinrättningar

Vår drivkraft är att göra skillnad och frambringa ett tryggare liv för den enskilde individen. Vad som gör att vi känner oss trygga skiljer sig åt mellan olika personer. Att ha kontroll över situationen är till exempel en viktig förutsättning för att kunna känna trygghet, liksom möjligheterna att kunna göra sig förstådd och förstå sin omgivning. Vi finns som stöd i kontakt med myndigheter och vårdinrättningar.

Vi strävar alltid efter hög kvalitet

Vårt kvalitetsledningssystem beskriver hur vi ska bedriva verksamheten för att nå de krav och mål som ställs på oss i tillämpliga lagar och föreskrifter. Det handlar om allt från våra rutiner och hur vi går tillväga när vi anställer personal till instruktioner för hur våra personliga assistenter ska arbeta – Detta för att erbjuda dig som kund den bästa möjliga assistansen.

Din personliga assistans

Det är dina behov och önskemål som styr och det är just dessa som blir en del av vår arbetsbeskrivning. Att du alltid får det stöd som du behöver och har rätt till enligt svensk lag är en självklarhet för oss. Men vi kommer aldrig att vara nöjda med detta. Vi arbetar varje dag för att ge alla våra kunder praktiskt och humant mervärde. Kort sagt, detta är din rättighet, vår uppgift är att säkerställa den med högsta möjliga kvalitet.

Vi hjälper dig med att byta assistansbolag

Upplever du bytet av assistansbolag jobbigt och tidskrävande? Är det svårt och komplicerat att byta assistansbolag? Hos oss kan du känna dig trygg med alla delar i assistansen och vid en övergång till Holistica Omsorg sköter vi allt, samtidigt som du har kontrollen och kan fokusera på en god assistans. Vi finns här för dig och dina assistenter. Kom ihåg att du ska leva ditt liv på allra bästa sätt.

Vi lyssnar alltid på dig - från första kontakten

Du har rätt till ett bra liv. Vår viktigaste uppgift är att se till att det blir verklighet, att se till att du får leva som du vill utifrån dina förutsättningar. Vi lyssnar på dig och utgår från dina behov och önskemål. Du berättar hur vi tillsammans kan arbeta med förbättringar på de områden du önskar. Har du delar i din assistans som fungerar bra fortsätter arbetet som tidigare. Har du assistenter som du trivs med blir de anställda hos oss och kan arbeta kvar hos dig.

3 enkla steg till att bli kund

För oss är det en självklarhet att lyssna på vad kunder har för unika behov, önskemål och intressen. Vi har därför 3 enkla steg till att bli kund som kortfattat beskrivs nedan:

1. Du kontaktar oss via mejl eller telefon, det som passar dig bäst. Vi träffas på ett första möte där vi presenterar Holistica Omsorg, vårt koncept och vad vi står för. Under detta möte diskuterar vi din livssituation, behov och hur din assistans kan förbättras. Har du ingen assistans idag hjälper vi dig med din ansökan. Mötet är givetvis kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något.

2. Utifrån informationen från det första mötet tar vi fram ett bra förslag som vi presenterar. Vi går igenom det tillsammans, diskuterar och besvarar eventuella frågor. Sedan får du fundera i lugn och ro.

3. Om du finner vårt förslag attraktivt träffas vi för att skriva avtal. Vi tar hand om det praktiska i samband med bytet och från det datum du anser det lämpligt tar vi över hela ansvaret för din personliga assistans. Vi ombesörjer alla kontakter med tidigare assistansanordnare, kommun eller Försäkringskassa om inte du har några andra önskemål.

Vi strävar alltid efter hög kvalitet

Vårt kvalitetsledningssystem beskriver hur vi ska bedriva verksamheten för att nå de krav och mål som ställs på oss i tillämpliga lagar och föreskrifter. Det handlar om allt från våra rutiner och hur vi går tillväga när vi anställer personal till instruktioner för hur våra personliga assistenter ska arbeta – Detta för att erbjuda dig som kund den bästa möjliga assistansen.

Din personliga assistans

Det är dina behov och önskemål som styr och det är just dessa som blir en del av vår arbetsbeskrivning. Att du alltid får det stöd som du behöver och har rätt till enligt svensk lag är en självklarhet för oss. Men vi kommer aldrig att vara nöjda med detta. Vi arbetar varje dag för att ge alla våra kunder praktiskt och humant mervärde. Kort sagt, detta är din rättighet, vår uppgift är att säkerställa den med högsta möjliga kvalitet.

Vi hjälper dig med att byta assistansbolag

Upplever du bytet av assistansbolag jobbigt och tidskrävande? Är det svårt och komplicerat att byta assistansbolag? Hos oss kan du känna dig trygg med alla delar i assistansen och vid en övergång till Holistica Omsorg sköter vi allt, samtidigt som du har kontrollen och kan fokusera på en god assistans. Vi finns här för dig och dina assistenter. Kom ihåg att du ska leva ditt liv på allra bästa sätt.

Vi lyssnar alltid på dig - från första kontakten

Du har rätt till ett bra liv. Vår viktigaste uppgift är att se till att det blir verklighet, att se till att du får leva som du vill utifrån dina förutsättningar. Vi lyssnar på dig och utgår från dina behov och önskemål. Du berättar hur vi tillsammans kan arbeta med förbättringar på de områden du önskar. Har du delar i din assistans som fungerar bra fortsätter arbetet som tidigare. Har du assistenter som du trivs med blir de anställda hos oss och kan arbeta kvar hos dig.

3 enkla steg till att bli kund

För oss är det en självklarhet att lyssna på vad kunder har för unika behov, önskemål och intressen. Vi har därför 3 enkla steg till att bli kund som kortfattat beskrivs nedan:

1. Du kontaktar oss via mejl eller telefon, det som passar dig bäst. Vi träffas på ett första möte där vi presenterar Holistica Omsorg, vårt koncept och vad vi står för. Under detta möte diskuterar vi din livssituation, behov och hur din assistans kan förbättras. Har du ingen assistans idag hjälper vi dig med din ansökan. Mötet är givetvis kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något.

2. Utifrån informationen från det första mötet tar vi fram ett bra förslag som vi presenterar. Vi går igenom det tillsammans, diskuterar och besvarar eventuella frågor. Sedan får du fundera i lugn och ro.

3. Om du finner vårt förslag attraktivt träffas vi för att skriva avtal. Vi tar hand om det praktiska i samband med bytet och från det datum du anser det lämpligt tar vi över hela ansvaret för din personliga assistans. Vi ombesörjer alla kontakter med tidigare assistansanordnare, kommun eller Försäkringskassa om inte du har några andra önskemål.

ADRESS

Tungelstavägen 37 D, 137 37 Västerhaninge

TELEFON

08-122 055 60

MAIL

info@holisticaomsorg.se

Translate »