Vårt arbete att förhindra smittspridningen av coronavirus

Vi på Holistica Omsorg arbetar aktivt för att bromsa spridningen av corona viruset. Då vi tar hand om äldre och de som är i riskgrupper är det viktigt för oss att våra medarbetare känner till att de inte ska närvara om de visar några som helst symptom på förkylning, snuva, hosta, feber, eller lindrigare symptom. Vi är väldigt noggranna med hygien och tvättar händerna oftare med tvål och varmt vatten. Vi undviker att röra ögon, näsa och mun. Vi använder även handdesinfektion, handskar och engångsförkläden och ser till att alla medarbetare har tillgång till skyddsutrustning om det behövs. Vi gör även löpande riskbedömningar för att minimera spridningen. Det är viktigt att du som vårdtagare följer de råd som kommer från myndigheter och är uppdaterad genom nyheter. Vi uppmanar alla äldre att begränsa sina sociala kontakter och inte gå ut och utföra mindre nödvändiga ärenden. Är du i behov av inköp eller annat kan du kontakta oss så kan vi göra de nödvändigaste ärendena åt dig. Ring oss på det närmsta kontoret så hjälper vi er mer än gärna.

Äldre

Rekommendationen är att du som är 70 år eller äldre begränsar dina nära kontakter och stannar hemma så mycket som möjligt under en tid framöver.

Stanna hemma om du är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola. Du kan återgå till jobbet eller skolan även om du har kvarvarande torrhosta om det gått 7 dagar sedan du blev sjuk och du varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.
Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Från och med 30 mars råder besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

Var uppmärksam på symptom på covid-19

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation. Känner du symtom ska du försöka låta bli att träffa andra människor.

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

ADRESS

Tungelstavägen 37 D, 137 37 Västerhaninge

TELEFON

08-122 055 60

MAIL

info@holisticaomsorg.se

Translate »