Frågor & svar – Hemtjänst

Hur mycket kostar det att ha hemtjänst?

Om du har hemtjänst betalar du en avgift till kommunen för omsorgen och servicen som du är beviljad via biståndsbeslutet. Avgiften är densamma oavsett om du har en privat eller kommunal hemtjänstutförare. Avgiftssystemen kan skilja mellan olika kommuner och oftast betalar du utifrån hur mycket hjälp du har. Har du mycket hjälp så kan du som mest betala 2125 kronor per månad då det är maxtaxan.

Kommer det komma flera olika personer till mig när jag har hemtjänst?

Antalet personal som kommer att komma till dig är beroende av hur mycket hjälp du har, om du endast har serviceinsatser så kommer du att träffa få personer och har du hjälp dygnet runt kommer du träffa fler. Vår ambition är att ha så låg personalomsättning som möjligt. Vi tror på att en låg personalomsättning skapar en trygghet för dig.

Vad är en kontaktperson inom hemtjänsten?

Hos oss får du en egen kontaktperson som har huvudansvaret för att den hjälp du får ges på ett sätt du önskar. Kontaktpersonen har till uppgift att tillsammans med dig diskutera igenom vilken hjälp du har fått beviljad från kommunen och hur du vill ha den utförd. Allt dokumenteras i en så kallad genomförandeplan som ligger till grund för vårt arbete hos dig, båda parter ska skriva under. Denna plan kan du sedan gå tillbaka till och stämma av att du får den hjälp du blivit lovad. Du ska också alltid kunna vända dig till din kontaktperson med alla frågor och önskemål som du har. Det är viktigt att personkemin fungerar mellan dig och kontaktpersonen. Om du känner att personkemin inte fungerar så kan du kontakta oss för byte av kontaktperson.

Vad är en kontaktperson inom hemtjänsten?

Hos oss får du en egen kontaktperson som har huvudansvaret för att den hjälp du får ges på ett sätt du önskar. Kontaktpersonen har till uppgift att tillsammans med dig diskutera igenom vilken hjälp du har fått beviljad från kommunen och hur du vill ha den utförd. Allt dokumenteras i en så kallad genomförandeplan som ligger till grund för vårt arbete hos dig, båda parter ska skriva under. Denna plan kan du sedan gå tillbaka till och stämma av att du får den hjälp du blivit lovad. Du ska också alltid kunna vända dig till din kontaktperson med alla frågor och önskemål som du har. Det är viktigt att personkemin fungerar mellan dig och kontaktpersonen. Om du känner att personkemin inte fungerar så kan du kontakta oss för byte av kontaktperson.

Kan jag känna mig trygg och säker med hemtjänst?

Har du mycket hjälp och kanske även trygghetslarm så behöver vi din nyckel för att säkerställa att vi kommer in till dig när du behöver det. Vid överlämnandet av nyckel får du en nyckelkvittens. Vi kodar sedan nycklarna så att de inte kan spåras just till dig och självklart är nycklarna säkert förvarade i våra nyckelskåp. Vi har tydliga rutiner för hur vi hanterar nycklar, larmkoder och andra personliga uppgifter. Personalen som hjälper dig har med sig legitimation så att du vet att de kommer från Holistica Omsorg med sitt namn. Vidare har all personal tystnadsplikt. Du kan känna dig trygg med oss som utförare.

Vad händer om mina behov och önskemål förändras?

Din kontaktperson informerar kontoret det som avviker från din genomförandeplan. Därefter kontaktar vi din biståndshandläggare. Biståndshandläggaren kommer att kontakta dig senare för att reda ut hur ändringen påverkar din tidigare beställning.

Hur gör jag om jag inte är nöjd?

Ring alltid din kontaktperson alternativt kontoret om du är missnöjd med din hemtjänst och hur hjälpen utförs hos dig. Du kan även framföra dina synpunkter via en blankett ” klagomål, synpunkter ” som finns i din pärm.

Hur gör jag om jag vill byta hemtjänstutförare?

Kontakta din biståndshandläggare om du vill byta hemtjänstutförare. Du kan samtidigt välja en ny hemtjänstutförare.

Får jag byta utförare?

Ja, du får byta utförare om du vill, när du vill och hur många gånger du vill.

Hur byter jag utförare?

Om du vill byta utförare kontaktar du din biståndsbedömare. Du behöver inte berätta för någon varför du vill byta utförare om du inte vill.

Har du någon fråga eller fundering som vi inte tagit upp här?

Ring oss på 08-122 055 60 eller maila till info@holisticaomsorg.se så får du svar på din fråga!

ADRESS

Tungelstavägen 37 D, 137 37 Västerhaninge

TELEFON

08-122 055 60

MAIL

info@holisticaomsorg.se

Translate »