HJÄLP OSS ATT BLI BÄTTRE

 

 

Hjälp oss att bli bättre

På Holistica Omsorg strävar vi alltid efter att förbättras och ge den bästa möjliga omsorgen till våra kunder. Vi är därför angelägna om att få kännedom om brister, eller om du upplever att något inte fungerat bra, så fort som möjligt. Din första och naturliga åtgärd är att samtala med din kontaktperson eller verksamhetschefen. Du kan även använda de blanketter som finns i verksamheten eller fylla i nedanstående formulär på denna sida. Vill du vara anonym går det bra även om det är bättre om du lämnar ditt fullständiga namn och kontaktuppgifter för eventuella kompletterande upplysningar och återkoppling. Chefen på respektive enhet är ansvarig för att en utredning görs med anledning av inkomna synpunkter och att återkoppling sker.

Hantering av synpunkter

Alla synpunkter som kommer in dokumenteras på en klagomålsblankett. Den som tar emot synpunkterna hos oss muntligt fyller i klagomålsblanketten. Den som tar emot synpunkterna hos oss skickar ett mottagarbrev eller tar kontakt per telefon inom 7 vardagar till den som uppgett sitt namn och sin adress och som tydligt sagt att den vill ha kontakt med oss. Mottagarbrevet eller telefonkontakten ska tala om att vi mottagit synpunkten och vem som kommer att utreda ärendet vidare.

Utredning och åtgärd

Klagomålet/synpunkten utreds och åtgärdas av mottagaren om denne har kunskap och befogenhet. I annat fall skickar mottagaren ärendet till rätt instans.

Dokumentation

När ärendet är åtgärdat skickas blanketten in till andra huvudmän för dokumentation. Varje månad görs en sammanställning av synpunkter och klagomål som tas upp vid våra arbetsplatsträffar. Alla medarbetare blir på så sätt involverade i processen hur vi kan förbättra oss.

Synpunkts formulär

Du kan använda formuläret för att lämna synpunkter. All information du lämnar omfattas av sekretess och kommer endast att bli behandlad av behörig personal. 

11 + 10 =

Hantering av synpunkter

Alla synpunkter som kommer in dokumenteras på en klagomålsblankett. Den som tar emot synpunkterna hos oss muntligt fyller i klagomålsblanketten. Den som tar emot synpunkterna hos oss skickar ett mottagarbrev eller tar kontakt per telefon inom 7 vardagar till den som uppgett sitt namn och sin adress och som tydligt sagt att den vill ha kontakt med oss. Mottagarbrevet eller telefonkontakten ska tala om att vi mottagit synpunkten och vem som kommer att utreda ärendet vidare.

Utredning och åtgärd

Klagomålet/synpunkten utreds och åtgärdas av mottagaren om denne har kunskap och befogenhet. I annat fall skickar mottagaren ärendet till rätt instans.

Dokumentation

När ärendet är åtgärdat skickas blanketten in till andra huvudmän för dokumentation. Varje månad görs en sammanställning av synpunkter och klagomål som tas upp vid våra arbetsplatsträffar. Alla medarbetare blir på så sätt involverade i processen hur vi kan förbättra oss.

Synpunkts formulär

Du kan använda formuläret för att lämna synpunkter. All information du lämnar omfattas av sekretess och kommer endast att bli behandlad av behörig personal. 

13 + 8 =

ADRESS

Tungelstavägen 37 D, 137 37 Västerhaninge

TELEFON

08-122 055 60

MAIL

info@holisticaomsorg.se

Translate »