Meddelarfrihet

Holistica Omsorg är ett företag med en stark värdegrund och vår ambition är att vara så öppna och transparenta som möjligt, till exempel i våra kontakter med media. Alla medarbetare har också rätt att tala med media som privatperson, det är det som kallas meddelarfrihet. Det är en lagstadgad rättighet. Även om man får tala med media så upphäver inte detta den individsekretess som rör våra kunder, det vill säga vi uttalar oss aldrig i ett enskilt ärende. Vi måste alltid komma ihåg att det är den enskilde kunden som vi arbetar för som ska skyddas. Den som pratar med media har också rätt till meddelarskydd. Det innebär att den journalist som tar emot ett tips inte får avslöja sin källa om uppgiftslämnaren vill vara anonym. Det allmänna får inte efterforska vem som lämnat uppgifter och inte heller straffa den som lämnat uppgifterna. För vissa grupper av anställda är meddelarskyddet extra starkt, det gäller anställda i offentlig sektor och även anställda i privat verksamhet som bedriver offentligt finansierad vård, skola och omsorg. Meddelarskyddet innebär att vi som arbetsgivare inte får fråga vem som lämnat uppgifter till media och inte heller straffa en anställd som vänt sig till media med uppgifter.

 

ADRESS

Tungelstavägen 37 D, 137 37 Västerhaninge

TELEFON

08-122 055 60

MAIL

info@holisticaomsorg.se

Translate »