OM OSS

 

 

Vi ser helheten gällande din omsorg!

Hos oss sker omsorgen på dina villkor där du bestämmer över den hjälp du behöver, hos oss är du chefen. Vårt arbetssätt och arbetsmetoder grundas utifrån ett holistiskt synsätt. Genom vår holistiska syn kan vi hjälpa dig till en bättre och tryggare vardag. Med Holistica Omsorg har du högsta möjliga inflytande över den hjälp, omsorg och trygghet som du förtjänar och är berättigad till. Dina behov, förutsättningar och önskemål är alltid utgångspunkten i vårt arbete, vilket borgar för din trygghet hos oss.

Vår företagsledning består av utbildade och kompetenta människor som tror på mångfald, jämlikhet och rätten till att bestämma över sitt eget liv. Vår drivkraft är att göra skillnad och frambringa ett tryggare liv för den enskilde individen. Vår vision är att kunder, anhöriga och samarbetspartners ska uppleva oss som det mest kvalitativa, trygga och tillgängliga alternativet inom våra verksamhetsområden.

Vår strävan är att höja livskvalitén för våra kunder genom den allra bästa och skräddarsydda omsorgen och bästa villkoren för såväl kund som anställd som går att erbjuda. 

Ett urval av vår senaste NKI- undersökning:

  • Vad är ert helhetsintryck av Holistica Omsorg? 96% 96%
  • Hur väl uppfyller Holistica Omsorg dina förväntningar? 92% 92%
  • Hur väl lever Holistica Omsorg upp till det de lovat? 92% 92%
  • Hur troligt är det att ni skulle rekommendera Holistica Omsorg till vänner och bekanta? 99% 99%

Holisticas vision och mål:

Kvalitet

Hög kvalitet och ständiga förbättringar genomsyrar vår verksamheten. Syftet är att du ska få en så bra omsorg som möjligt. Vi har upprättat ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och ett internt förbättringsarbete. Vi arbetar och uppnår hög kvalitét genom att fortlöpande kontrollera, utreda, följa upp och utvärdera verksamheten.

Hållbarhet

Hållbarhetsarbetet är en självklar och långsiktig del i vår verksamhet. Vi arbetar med att ständigt förbättra vårt hållbarhetsarbete och tar steget längre än att endast följa Sveriges nationella miljömål, vi gör det lilla extra. Vi vill ta en aktiv roll i samhället och aktivt bidra till att säkerställa en hållbar välfärd.

Kvalitet

Hög kvalitet och ständiga förbättringar genomsyrar vår verksamheten. Syftet är att du ska få en så bra omsorg som möjligt. Vi har upprättat ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och ett internt förbättringsarbete. Vi arbetar och uppnår hög kvalitét genom att fortlöpande kontrollera, utreda, följa upp och utvärdera verksamheten.

Hållbarhet

Hållbarhetsarbetet är en självklar och långsiktig del i vår verksamhet. Vi arbetar med att ständigt förbättra vårt hållbarhetsarbete och tar steget längre än att endast följa Sveriges nationella miljömål, vi gör det lilla extra. Vi vill ta en aktiv roll i samhället och aktivt bidra till att säkerställa en hållbar välfärd.

ADRESS

Tungelstavägen 37 D, 137 37 Västerhaninge

TELEFON

08-122 055 60

MAIL

info@holisticaomsorg.se

Translate »