VÅR VÄRDEGRUND

 

 

Vår värdegrund

Vi vill skapa en positiv miljö för våra kunder som är i behov av vård och omsorg. Vår verksamhet ska präglas av kvalitet, omtanke, ansvar och trygghet på alla plan och i alla kontakter. Vi arbetar långsiktigt. Det gör vi genom att vara lyhörda, professionella och närvarande i våra kunders omsorg. Långsiktighet ger hållbarhet, vilket är den genuina tanken och målet med vårt arbete. Vår värdegrund och våra etiska riktlinjer visar vägen. Vi vill att alla våra kunder ska uppleva verksamheten som ett hem där man är trygg i vetskapen om att det alltid finns någon till hands om man behöver hjälp eller vill ha sällskap.

Vi respekterar alla människors lika värde, rätt till personlig integritet och självbestämmande. Vi värnar om möjligheten till delaktighet och inflytande över den egna tillvaron. Vi arbetar med ett helhetssyn där vi ser hela människan och alla viktiga delar runtom. Vi respekterar och möter alla människor i deras behov och stärker dem i sin situation. Genom att upprätthålla funktioner och sociala relationer hjälper vi människor att leva lika.

Våra medarbetare är värdefulla och avgörande för att förverkliga en trygg och bra omsorg. Vi tror att våra medarbetares motivation och engagemang ökar om man känner delaktighet och uppskattning på arbetsplatsen. Genom att skapa en bra arbetsmiljö där alla strävar mot samma mål och tar ansvar för den uppgift våra kunder givit oss kan vi åstadkomma ständiga förbättringar. Vi eftersträvar hög kompetens bland våra medarbetare och förståelse för våra kunders behov i livets alla skeden.

ADRESS

Tungelstavägen 37 D, 137 37 Västerhaninge

TELEFON

08-122 055 60

MAIL

info@holisticaomsorg.se

Translate »