Visselblåsarfunktion

Holistica Omsorg har sedan 2021 en visselblåsarpolicy för att uppmuntra anställda och övriga intressenter att öppet eller anonymt rapportera misstänkta oegentligheter och/eller missförhållanden inom företaget. Denna policy gäller även för Holistica Omsorgs alla verksamheter och visselblåsningar kan göras på alla språk.

 

När ska man anmäla?

  • Bedrägeri
  • Bestickning (lämnande av gåva eller löfte om gåva)
  • Stöld
  •  Kriminella överträdelser
  •  Allvarliga fel eller avvikelser
  • Jäv (när en beslutsfattare/chef har egna intressen i ett specifikt ärende)

Frågor

Har du frågor kring detta får du gärna vända dig till verksamhetschefen för Holistica Omsorg AB:

 gabriel@holisticaomsorg.se

Hur gör du en anmälan?

Rapporterar anonymt till:

Via mail: synpunkter@holisticaomsorg.se

Via post: Holistica Omsorg AB, Oxbacksgatan 8, 151 73 Södertälje

ADRESS

Tungelstavägen 37 D, 137 37 Västerhaninge

TELEFON

08-122 055 60

MAIL

info@holisticaomsorg.se

Translate »